Make your own free website on Tripod.comHistöri

Franz Ferdinand/Ferenc Ferdinánd

Austrian Emperor, Hungarian King and English band...

Osztrák Császár, Magyar Király és Angol együttes…

 

ff

Here's the Hungarian King/Austrian Emperor...

Itt a Magyar király, Osztrák császár…

Franz Ferdinand

Now...here's the English Franz Ferdinand band!
 

Most…itt az angol Franz Ferdidnad együttes!

Home | Introduction/Bevezetés | Szent István | Szent László | Széchenyi & Kossuth | Maria Terezia | Hunyadi János | Franz Ferdinand/Ferenc Ferdinánd | American Revolution | French Revolution | II. French Revolution | Napoleon Bonaparte | The Castle of Eger | Great Discoveries | The Hungarian Revolution 1848 | Osztrák-Magyar Kiegyezés | Prime Ministers of Hungary | World War I. | 12 pont | A Pártok | Concepts | Guestbook! | History Lounge | Links | Gallery

Enter supporting content here